Taxonomic Filter:

Taxa Count: 58
ANNONACEAE
Xylopia
Xylopia amazonica
Xylopia amoena
Xylopia aromatica
Xylopia barbata
Xylopia benthamii
Xylopia bocatorena
Xylopia brasiliensis
Xylopia calophylla
Xylopia cayennensis
Xylopia chivantinensis
Xylopia columbiana
Xylopia crinita
Xylopia cuspidata
Xylopia decorticans
Xylopia densiflora
Xylopia discreta
Xylopia emarginata
Xylopia emarginata var. duckei
Xylopia excellens
Xylopia frutescens
Xylopia frutescens var. ferruginea
Xylopia frutescens var. frutescens
Xylopia involucrata
Xylopia laevigata
Xylopia lanceolata
Xylopia langsdorfiana
Xylopia ligustrifolia
Xylopia macrantha
Xylopia micans
Xylopia mirabilis
Xylopia multiflora
Xylopia neglecta
Xylopia nervosa
Xylopia nitida
Xylopia nitida var. nervosa
Xylopia ochrantha
Xylopia orinocensis
Xylopia panamensis
Xylopia parviflora
Xylopia peruviana
Xylopia platypetala
Xylopia plowmanii
Xylopia poeppigii
Xylopia polyantha
Xylopia polyantha var. longisericea
Xylopia pulcherrima
Xylopia punctata
Xylopia rigidiflora
Xylopia sericea
Xylopia sericophylla
Xylopia spruceana
Xylopia surinamensis
Xylopia trichostemon
Xylopia ulei
Xylopia uniflora
Xylopia venezuelana
Xylopia xylantha