Taxonomic Filter:

Taxa Count: 14
GESNERIACEAE
Drymonia
Drymonia affinis
Drymonia alloplectoides
Drymonia coccinea
Drymonia killipii
Drymonia lanceolata
Drymonia macrophylla
Drymonia pendula
Drymonia semicordata
Drymonia serrulata
Drymonia teuscheri
Drymonia turrialvae
Drymonia urceolata
Drymonia warszewicziana